Wolontariusze PGE wraz z rodzicami naszych podopiecznych wyremontowali wspólnie świetlicę

2019-09-19

W czasie tegorocznych wakacji grupa pracowników PGE Polskiej Grupy Energetycznej wraz z rodzicami uczniów wyremontowała naszą szkolną świetlicę. Odmalowano ściany, wymieniono szafy i regały, a nieestetyczne rury kanalizacyjne zamieniły się w dwa piękne drzewa.

Materiały i wyposażenie sfinansowano w ramach 6. edycji programu Wolontariatu Pracowniczego PGE, którego organizatorem jest Fundacja PGE. Natomiast prace remontowe i dekoracyjne wykonano dzięki osobistemu zaangażowaniu każdego z członków zespołu wolontariackiego.

Prawie żadna zdolność nie odgrywa ważniejszej roli w rozwoju człowieka jak koncentracja i skupienie się na czymś pięknym i ładnym. Jak ziarenka przeważają szalę, tak drobiazgi decydują o tym jak coś wygląda. A nasza nowa świetlica tak teraz wygląda – mówi Joanna Błażyca, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku. 

To zaprzyjaźnieni rodzice dzieci uczęszczających do naszej szkoły, jako osoby związane z naszym środowiskiem podjęli się wyzwania i przeprowadzili remont świetlicy szkolnej, odpowiadając w ten sposób na potrzeby uczniów. Stworzyli wspólnym wysiłkiem nowe miejsce, w którym chce się przebywać – dodaje Joanna Błażyca.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 w Rybniku - Wielopolu wraz z uczniami składa serdeczne podziękowania Fundacji PGE za sfinansowanie tego projektu. Podziękowania kieruje również do Wolontariuszy PGE i osób wspierających, które zaangażowały się i poświęciły swój czas oraz ofiarowały swoje umiejętności na jego realizację.

Wyremontowanie szkolnej świetlicy to nie wszystko co zostało zaplanowane w ramach projektu wolontariackiego. Wolontariusze PGE przeprowadzą we wrześniu w nowej świetlicy warsztaty ekologiczne dotyczące produkcji energii elektrycznej oraz na temat poszanowania naszej planety Ziemi. Zostanie również zorganizowany konkurs dla dzieci. Szczegóły wkrótce…

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej