NABÓR DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w przedszkolu poprzez witrynę naborową  dla rodziców www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl , która będzie dostępna od 6 marca do 17 marca br.

Rodzice chcący zapisać (po raz pierwszy) dziecko do przedszkola mogą skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu prze obojga rodziców, trzeba złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika. Rodzice wybrają 3 przedszkola.
Nie ma znaczenia kolejność logowania w systemie.
Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w przedszkolu wybranym przez rodzica na pierwszym miejscu.                                    Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać objęte wychowaniem przedszkolnym w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W związku z powyższym, dzieci te będą objęte dopiero rekrutacją uzupełniającą (po zapewnieniu miejsc dzieciom w wieku od 6 do 3 lat). Dotyczy to dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia a 28 lutego 2021 roku.

KONTYNUACJA

- Od 13.02.2023 do 24.02.2023 dzieci obecnie uczęszczające do Przedszkola składają deklarację kontynuacji na nowy rok szkolny 2023/2024 

Deklaracje będą dostępne w szatni Przedszkola a składać je można w Przedszkolu lub w sekretariacie szkoły. 

 

pdf
plik pdf - 1.4 MB

Zarządzenie Dyrektora w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 16 w Rybniku na rok szkolny 2023/2024

Godziny konsultacji prowadzonych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego do dyspozycji rodziców i uczniów

Poniedziałek

11.30- 12.00 Aneta Jóźwiak

15.00-16.00 Ewa Mostek

Wtorek

14.00-15.00 Liliana Tymińska

Środa 

13.00-13.30 Aneta Jóźwiak

Informujemy, że przerwa wakacyjna w przedszkolu odbędzie sie w terminie od 31.07.2023 do 11.08.2023. Przedszkole w tym czasie jest zamknięte.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej