Warsztaty specjalistyczne

2019-03-15

W dniu 15.03.2019r. odbyły się warsztaty w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

W wyżej wymienionych warsztatach brali udział uczniowie kl. IV b.

Podjęte działania dotyczyły realizacji programów edukacyjnych, wspierania działalności specjalistów oraz naruszeń prawa oświatowego.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej