"Szkoła promująca zdrowie" to projekt, w którym członkowie społeczności szkolnej: pracownicy i uczniowie, podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie. Uczą się, jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi - zwłaszcza rodziców - do podjęcia podobnych starań.

Koordynatorką "Promocji Zdrowia" jest p.Lucyna Tkocz


 

Zadania szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia:

1. Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej.

2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.

3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.

4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

5. Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.

6. Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.

7. Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ.

8. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi
i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

9. Zebranie szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia.

10. Organizowanie i koordynowanie prac związanych z promocja zdrowia.

11. Kierowanie pracą szkolnego zespołu do spraw promocji.

12. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

13. Współdziałanie z Metisem w Katowicach.

14. Rozwijanie własnych umiejętności z zakresu promocji zdrowia.


 

Zasady pracy  szkolnego zespołu promocji zdrowia

Szkolny zespół tworzą osoby pracujące, negocjujące i współdziałające w osiąganiu wspólnie ustalonego celu.
Cechą charakterystyczną zespołu jest koncentracja  na wspólnym, celu i zadaniach organizowanych dla jego osiągnięcia. Osiągnięcie celu wymaga wspólnego planowania, zachęty do działania i pokonywania trudności, co zwiększa kompetencje zespołu.

Zadania Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia

-reprezentowanie  potrzeb i poglądów społeczności szkolnej,
-informowanie reprezentowanej grupy o pracach i ustaleniach zespołu,
-zgłaszanie lub przekazywanie pomysłów do realizacji,
-opracowanie planu promocji zdrowia,
-zbierania dokumentacji wszystkich działań szkolnych z zakresu promocji zdrowia.


 

Szkolny Zespół  ds. Promocji  Zdrowia:

Opiekun  Samorządu Szkolnego - Mariusz Kapsa
Julita Baran
Anna Zajdowicz
Magdalena Potrawa
Pedagog szkolny - Beata Solak
Intendentka - Barbara Witek
Samorząd  Szkolny
Przedstawiciele Samorządów Klasowych
Przedstawiciele Rady Rodziców
Pielęgniarka szkolna - Mirosława Kornas


 

W dniu 2 września 2022, podczas posiedzenia Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, naszej szkole został przyznany w/w certfikat. 


 

pdf
plik pdf - 6.2 MB

Prezentacja wyników autoewaluacji Promocji Zdrowia


 

Zapraszamy do Galerii Szkolnej


 

 • Warzywa i owoce w szkole

 • Klasa I i IIa uczą się pierwszej pomocy. 

 • 5 listopada klasa 1 robiła "wesołe" zdrowe kanapki. Dzieci poznawały zalety spożywania warzyw oraz ich znaczenie dla organizmu. Samodzielnie wykonane kanapki szybko zniknęły z talerzy. 
 • 26 października klasa 3 tworzyła "Zwierzaki cudaki" z warzyw i owoców.
 • W ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie uczniowie klasy 6 przygotowywali zdrowe przekąski. Pojawiły się kolorowe kanapki, sałatki warzywne i owocowe. Uczniowie przypomnieli sobie zasady prawidłowego odżywiania.
  Zajęcia odbywały się w ramach koła biologicznego.

 • 8 października na sali gimnastycznej odbyło się podsumowanie "Tygodnia z jabłkiem". Przez cały tydzień uczniowie wykonywali prace plastyczno-techniczne, uczyli się piosenek o jabłku, tworzyli krótkie wierszyki i rymowanki w j. polskim i j. angielskim. Temat ten został poruszony również na lekcjach przyrody i biologii. Rada Rodziców zasponsorowała nagrody za najlepsze prace - bony o wartości 25 zł do księgarni "Orbita". Natomiast hurtownia "Gamma" z Żor zasponsorowała dla wszystkich uczniów jabłka.

 • Na pierwszym piętrze znajduje się gazetka ścienna dotycząca wybranych zagadnień promocji zdrowia. Jest ona na bieżąco aktualizowana. 
 • Ogólnopolski Program "Trzymaj formę" - jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zblilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w tym progrmie, a za jego realizację odpowiada p. Beata Solak.
 • SKS w naszej szkole odbywają się dwa razy w tygodniu zajęcia sportowe w ramach SKS-u. Zostały one przydzielone przez Śląski Szkolny Związek Sportowy. Zajęcia są prowadzone przez panią Lucynę Tkocz. Uczniowie klas I-III biorą udział w grach i zabawach zespołowych, a starsi doskonalą technikę gry w siatkówkę.
 • Zajęcia ”Sport to zdrowie”odbywają się co tydzień w klasie pierwszej i czwartej. Realizujemy cykl gier i zabaw ruchowych, gdzie dzieci mogą rozwijać umiejętności już nabyte podczas lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, rywalizacji oraz zasad fair play.

 • 09.09.2021 uczniowie klasy IIa i klasy III pojechali na wycieczkę do Parku Linowego "Leśna Przygoda" w Radlinie. Dzieci skorzystały z trasy "Maluch" i z trasy "Zielonej" o wyższym stopniu trudności. Wszystkie zajęcia odbywały się pod okiem instruktorów. Do ich dyspozycji były różne mostki, kładki, belki, pętle, siatki, zjeżdżalnie. Zajęcia te dały im z pewnością dużą dawkę emocji i radości.
 • Dzień Służby Zdrowia
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej