nasz adres:
ul. Gliwicka 105
44-207 Rybnik


tel.: 32 42 46 799 ; 32 42 46 866 ; 784 590 987
e-mail: zsp1@miastorybnik.pl

 
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7:00 - 15:00

Kontakt z Dyrektorem jest możliwy po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku 

z siedzibą w Rybniku, ul. Gliwicka 105.

 

Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych panią Barbarę Witek , z którą mogą się Państwo skontaktować listownie na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku lub pocztą elektroniczną na adres: zsp1@miastorybnik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej