Rekrutacja do Przedszkola

2019-04-03

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych dla Miasta Rybnika

 

Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 1 kwietnia do 12 kwietnia br. pod adresem    www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 stycznia 2019r.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

18.03.2019 godz. 9.00

22.03.2019 godz. 15.00

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.04.2019 godz. 9.00

12.04.2019 godz. 15.00

 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków kandydatów i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.04.2019 godz. 9.00

18.04.2019 godz. 15.00

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w podaniu kandydata

Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

7.05.2019 godz. 9.00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

7.07.2019 godz. 9.00

14.05.2019 godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

16.05.2019 godz. 9.00

 

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

21.05.2019 godz. 9.00

31.05.2019 godz. 15.00

 

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

21.05.2019

godz. 9.00

3.06.2019 godz. 15.00

 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

18.06.2019 godz. 8.00

 

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

18.06.2019 godz. 9.00

24.06.2019 godz. 15.00

 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej