Informacja dla rodziców

2019-04-03

Dyrektor Zespołu informuje, że na tablicach ogłoszeniowych szkoły znajdują się informacje dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk. Została również wywieszona interpretacja z Zakladu Ubezpieczeń Społecznych O/Rybnik odnośnie opieki nad dzieckiem do lat 8.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej