2019-04-25

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku informuje, że od 27.04.2019r. została zawieszona akcja strajkowa i dzieci przychodzą do szkoły 29.04.2019 r. według planu.
Zaś we wtorek i czwartek ( 30.04.2019 i 02.05.2019) są dniami dyrektorskimi - wolnymi od zajęć dydaktycznych. Tak jak podałam państwu na zebraniu ogólnym w styczniu 2019r.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej