Stypendium szkolne 2019/2020

2019-09-04

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie miasta Rybnika, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł. Wnioskodawcy spełniający powyższe kryterium powinni złożyć wniosek do 12 września 2019 r u pedagoga szkolnego. Wszelkich informacji dotyczących zasad ubiegania się o stypendium udziela pedagog szkolny.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej