Otwarcie wyremontowanej świetlicy szkolnej

2019-10-10


16 września 2019 roku miało miejsce niecodzienne wydarzenie w naszej placówce: Dyrekcja wraz z Wolontariuszami PGE dokonała symbolicznego otwarcia wyremontowanej świetlicy szkolnej w ramach  programu Wolontariatu Pracowniczego PGE, którego organizatorem jest Fundacja PGE.

Uroczyste otwarcie świetlicy rozpoczęło się od przemowy i podziękowań pani Dyrektor i zostało połączone z przecięciem wstęgi przez panią Dyrektor, Lidera zespołu wolontariackiego PGE oraz jednego z przedszkolaków.

Wolontariusze PGE przeprowadzili z dziećmi warsztaty, w ramach których przeprowadzono krótką pogadankę na temat historii szkoły i zmian w świetlicy. Został wyświetlony film o jednostkach PGE Energia Ciepła S.A. w Polsce oraz film o elektrowni w Rybniku pt. „Jak się robi prąd?”. Projekcję filmów połączono z konkursem wiedzy na temat produkcji energii elektrycznej, w którym dzieci chętnie uczestniczyły i wykazały się szeroką wiedzą na ten temat, co zostało nagrodzone słodkościami.

Wolontariusze PGE przeprowadzili również pogadankę na temat pierwszej pomocy medycznej (Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzimy 14 września). Dzieci wykazały się świetną znajomością numeru alarmowego, co potwierdziły zaśpiewaną pięknie piosenką.

Wolontariusze PGE przeprowadzili też pogadankę na temat ochrony warstwy ozonowej ziemi, co nie było przypadkowe, gdyż obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej, przypadają właśnie na dzień przeprowadzenia warsztatów w świetlicy tj. 16 września.

Na koniec dzieci wykonały z Wolontariuszami PGE świeczkę żelową oraz otrzymały gadżety Fundacji PGE, które sprawiły im wiele radości.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej