Konkurs Plastyczny "Święta Barbara oczami dziecka XXI wieku"

2019-11-18

Zapraszam do udziału w Konkursie Plastycznym "Święta Barbara oczami dziecka XXI wieku".

II. Cele konkursu:

- rozwijanie wrażliwości estetycznej a także indywidualnych zdolności uczestników konkursu
- kształtowanie postaw twórczych i kreatywności
- poznanie osoby świętej Barbary, patronki ludzi wykonujących niebezpieczne zawody i posłannictwa; w sposób szczególny czczonej na Śląsku
- ukazanie cech świętej: odwagi, wierności, wytrwałości, niezłomności oczami dziecka XXI wieku.

III. Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów kl. I - VIII.
Realizacja tematu polega na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu.
Technika wykonania: dowolna.
Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię i nazwisko ucznia, klasa.
Prace należy oddać do dnia 02.12.2019r.

V. Ocena prac konkursowych:

Prace będzie oceniać Jury powołane przez organizatora.

Członkowie Jury przy ocenie prac wezmą pod uwagę:
- zgodność tematu pracy plastycznej z tematyką konkursową
- oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę
- estetykę i formę pracy – wartość artystyczną i techniczną pracy.


IV. Nagrody:

Miejsca od I – III przyznane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych:
- I – IV klasy
- V – VIII klasy.
Wszystkie prace zostaną umieszczone na wystawie.

 

Organizator Anna Jaworska

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej