Nabór szkoły ponadpodstawowe - statystyki

2023-02-03

Poniżej podajemy adres witryny informującej o wynikach rekrutacji w roku poprzednim:

https://rybnik-stat.edu.com.pl/ (w zakładce Oferta szkół i statystyki należy wybrać rok 2022)

Prezentowana jest tam:
- liczba miejsc w szkole, oddziale
- liczba chętnych z pierwszej preferencji (liczba ta pokazuje faktyczne zainteresowanie daną klasą, kierunkiem),
- liczba punktów ostatniego zakwalifikowanego (tzw. próg punktowy),
- średnia liczby punktów osób przyjętych
- liczba laureatów i finalistów olimpiad i konkursów punktowanych w procesie rekrutacji spośród przyjętych.

Proszę zwracać uwagę na statystyki oddziału a nie szkoły (czyli druga kolumna danych).

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej