Archiwum: wrzesień 2019

2019-09-04

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie miasta Rybnika, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej