Edukacja wczesnoszkolna:

pdf
421449
pdf
500520
pdf
419955

Informatyka

pdf
364855
pdf
948669
pdf
802505
pdf
549728
pdf
869766

Wymagania z języka polskiego:

pdf
485312

Wymagnia edukcyjne z matematyki:

pdf
567761
pdf
850406
pdf
672502
pdf
959208
pdf
637282

Wymagania z jezyka angielskiego:

 

pdf
1189407

Wymagania z muzyki:

pdf
416917

Wymagnia z plastyki:

pdf
322381

Wymagania z techniki:

pdf
193005

Wymagania z przyrody:

pdf
373001
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej