2020-09-03

Zasaady korzystania z biblioteki w czasie epidemii COVID-19

 • Przed wejściem do biblioteki czytelnik dezynfekuje ręce.
 • Wymaga się noszenia maseczki podczas przebywania na terenie biblioteki.
 • W bibliotece może jednocześnie przebywać 2 czytelników, ale zachowując bezpieczne odległości.
 • Osoby oczekujące na wejście do biblioteki muszą zachować odstęp 2 m od innych osób.
 • Książki podaje bibliotekarz. Nie ma możliwości samodzielnego skorzystania z księgozbioru biblioteki.
 • POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZWROTU KSIĄŻEK:
  - PODAJ BIBLIOTEKARZOWI SWOJE IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KLASĘ.
  - PODAJ NUMERY/TYTUŁY WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK.
  - ODŁÓŻ KSIĄŻKI DO KARTONU.
 • Zwrócone książki są wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny ( 2 dni).
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej